Mantra yoga

Mantra is het citeren van klanken, trachtend om dit te laten doordringen is ons gehele systeem. Het betreft een heilige klank of trachtende daarmee het hogere heilige aan te spreken. De herhaling van mantra's een belangrijk onderdeel vormen om het zijn werk te kunnen laten doen. Een mantra zijn in woorden met verschillende talen hoeft dus niet perse in het de oude taal sanskriet te zijn. Manta-yoga kan een mantra hardop of alleen in de gedachten zijn. De yogi of yogini tracht hiermee in een andere staat van bewustzijn te komen.

Al wat bestaat, groot en klein, zichtbaar en onzichtbaar, trilt met een bepaalde frequentie. Volgens veel scheppingsverhalen komt de hele schepping, dus ook de mens voort uit geluid. Dit principe komt overeen met het astrologische beginsel van de radix(wortel) horoscoop waarin het moment en plaats van geboorte iemands levensloop bepaalt. Wie zich verdiept in zijn horoscoop kan zijn ware potentie ontsluiten en zo zijn levenslot vervullen. Maar gelukkig leiden er meer wegen naar Rome en kun je dit ook bereiken met mantra's. Wat de radix is in de astrologie is de grondtoon in het mantra zingen. Wie er in slaagt deze toon of zielsklank aan te slaan, heeft er meesterschap over en laat hetzelfde geluid in de hemel als op aarde horen.

Wat doet de mantra met je? Mantra yoga is een manier om het bewustzijn van de individuele mens te veranderen. Het woord mantra komt uit het Sanskriet en betekent bevrijding door beheersing van de geest, het hart wordt beinvloed en komt vervolgens op een hoger niveau van het bewustzijn.

Meer yogastromingen op Fascinerend.nl 

 

Hein BraatGayatri mantra, Hein Braat

Kali mantra, Hein Braat Nederlands bekendste zanger van de mantra is Hein Braat. Vanaf zijn 13e jaar tot heden is muziek  maken de bepalende factor in zijn leven. Aanvankelijk voor zijn plezier, later  beroepsmatig. Omstreeks  zijn 40ste, kreeg hij een therapeutisch advies van zijn vriend, Hans van Druten, om Yoga te gaan  beoefenen. Zo kwam hij na enige omzwervingen  uiteindelijk terecht bij Gerard van Wijk, die toen net  terug in Nederland, na een verblijf van drie jaar als monnik, in de Shivananda Ashram in Rishikesh in  Noord India.

 

Meer informatie over Hein Braat. Andere bekende zangers van de mantra zijn: Lisa GerrardKrishna Das, Deva Premal en Dewa Che.

Cd's en MP3 Hein Braat: Gayatri Mantra, Kali Mantra, Om Mani Padme Hum, Om Namaha Shivaya en Surya mantra.Menu